panelovy dum
 

Výstavba rodinných domů

 

Provádíme výstavbu rodinných domů na klíč od projektu, přes samotnou výstavbu až po kolaudaci. Výstavba je prováděna v následujících fázích:

  • příprava stavby
  • realizace základové desky
  • hrubá stavba včetně střechy
  • vnější výplně
  • vnitřní instalace
  • vnější i vnitřní omítky, zateplení a dokončovací práce
 

Postup výstavby

Příprava stavby

Proběhne vytyčení stavby a výškového usazení objektu a započnou veškeré zemní práce související s plánovaným objektem stavby. Připraví se kanalizace a základy stavby včetně všech potřebných izolačních materiálů a vrstev.

 
 
 
základová deskA

Provedeme výstavbu základové desky. V základové desce jsou obsaženy rozvody vody, odpady, prostupy pro přívod elektřiny, plynu a vody a dle potřeby je realizováno také například odvětrání radonu, přisávání pro krbová kamna a další.

 
 
 
Hrubá stavba

Po vyzrání základové desky (cca 30 dní) pokračujeme s vyzdíváním svislých konstrukcí. Po vyzdění přízemí jsou realizovány stropní konstrukce a obdobně pokračujeme s dalším patrem, přičemž horní patro je zakončeno pozednicovým věncem. Po kompletním vyzdění se realizuje střecha včetně systémů odvodnění.

 
 
 
Vnější výplně

Jakmile je hrubá stavba hotova, pokračujeme v další důležité činnosti a to realizací vnějších výplní objektu, tedy instalací oken a a dveří. Dosáhneme tak kompletního uzavření objektu a tím pádem již i určité míry jeho zabezpečení a připravenosti k provádění dalších prací.

 
 
 
Vnitřní instalace

Stavba domu pokračuje realizací vnitřních instalací k nimž řadíme instalaci rozvodů vody, kanalizace, plynu, vytápění a elektroinstalaci. Veškeré práce jsou prováděny profesionály v oboru se specializací na danou oblast.

 
 
 
Vnější i vnitřní omítky, zateplení a dokončovací práce

Poslední hlavní fází stavby je realizace vnějších i vnitřních omítek. Realizace vnějších omítek se obvykle odvíjí od zvoleného způsobu zateplení. Spolu s vnějšími omítkami se realizují také další další dokončovací práce, jako je podbití střechy, parapety a další.

 
 
 

 

FABRIKO MORAVA s.r.o. je dynamicky rozvíjející se stavební společnost, která jedná svým jménem samostatně. Řadíme se mezi menší firmy, zaměstnáváme okolo dvaceti pracovníků. Jsme firma s dlouholetými zkušenostmi a při realizacích využíváme nové trendy a progresivní technologie. Za dobu své působnosti na trhu ve stavebnictví jsme se zařadili na přední pozice v oboru společností s dobrým jménem.

Zjistit více...

Kontakt

© 2021 FABRIKO Morava s.r.o. All Rights Reserved. Realizace webu: MichalKnytl.cz